Ilustrační videa

Prohlédněte si ilustrační videa obsahující návody na použití doplňkových materiálů či videa s náměty na hry k procvičování počítání:

Instruktážní videa k nové generaci učebnic

hra autobus – učitelka/žák, krychlové stavby – plány podle staveb, stavby podle plánu

Videa pro 1. ročník

krokovací pás, autobus, zavázané oči, krychlové stavby

Videa pro 2. ročník

krokování a zápis, oblékání krychle do šatů, přestavba, jednoduché stavby podle plánu, geodeska

Videa pro 3. ročník

parkety, indická násobilka, šipky, groše, zaokrouhlení, zlomky

 Videa pro 4. ročník

krokování vzad, provázky, přelévání vody, stavby z krychlí