10 let zkušeností

Netradiční metoda výuky matematiky dle profesora Hejného zaujala několik nakladatelů, nikdo však nenašel odvahu se do vydání učebnice pustit. Rozhodný krok jsme nakonec udělali v roce 2007 v Nakladatelství Fraus, kde vydáváme učebnice pro 1. stupeň již desátým rokem. Dnes tyto naše učebnice používá zhruba pětina českých základních škol. Na jaro 2018 jsme v Nakladatelství Fraus přichystali novinku – druhé, přepracované vydání, odrážející zpětnou vazbu učitelů, kteří s knihou pracují, tedy 10 let zkušeností v praxi.

 

Více k 1. dílu Více k 2. dílu Více k příručce

Soustava pracovních i standardních učebnic, pracovních sešitů pro žáky, příruček učitele a dalších doplňkových materiálů pro výuku na 1. stupni založenou na tzv. Hejného metodě je dosud nejrozsáhlejší praktickou realizací této metody u nás. Tištěné učebnice jsou doplněny i o elektronickou podobu ve formátu interaktivních učebnic Flexibooks i o další pro děti atraktivní a názorné pomůcky, jako jsou barevné kostky, geodeska apod.

Samotné učebnice nebyly pověstným bleskem z čistého nebe. Jejich vydávání bylo provázeno množstvím seminářů a letních škol (šlo řádově o stovky vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnily tisíce učitelů).

Spolu se svým rozšířením se tzv. Hejného metoda stala i nejvíce medializovaným přístupem k výuce, a to nejen mezi učitelskou veřejností, ale i mezi rodiči. Právě vysvětlování a vyvracení mýtů je podle nás jedním z nejdůležitějších úkolů nakladatelství vydávajícího učebnice pro základní školy. Do vývoje učebnic, do mediální propagace tohoto způsobu výuky a do vzdělávání učitelů proto naše nakladatelství investovalo mezi lety 2005 a 2014 přes 35 miliónů korun. Ve výsledku šlo pravděpodobně o největší soukromou investici do inovace základního vzdělávání po roce 1989.

Počáteční názory učitelů i rodičů byly totiž kontroverzní a jen díky trpělivé práci desítek lidí – autorů, pilotujících učitelů, odborných konzultantů a dalších pracovníků nakladatelství – přešla diskuze po několika letech do současné konstruktivní polohy. Velký zlom v názoru učitelské veřejnosti na tzv. Hejného metodu přišel zejména ve chvíli, kdy první žáci absolvovali celý 1. stupeň a bylo možné srovnávat jejich výsledky se žáky, kteří se vzdělávali v tradičním prostředí.