10 let zkušeností

Netradiční metoda výuky matematiky dle profesora Hejného zaujala několik nakladatelů, nikdo však nenašel odvahu se do vydání učebnice pustit. Rozhodný krok jsme nakonec udělali v roce 2007 v Nakladatelství Fraus, kde vydáváme učebnice pro 1. stupeň již desátým rokem. Dnes tyto naše učebnice používá zhruba pětina českých základních škol. Od roku 2018 je na trhu druhé přepracované vydání těchto učebnic, odrážející zpětnou vazbu učitelů, kteří s knihou pracují, tedy 10 let zkušeností v praxi.

 

 

PRO 1. ROČNÍK: 1. díl pracovní učebnice 2. díl pracovní učebnice příručka učitele pracovní karty 1

PRO 2. ROČNÍK: 1. díl pracovní učebnice 2. díl pracovní učebnice příručka učitele   

                             Příručku učitele a pracovní karty pro 2. ročník připravujeme.

 

Soustava pracovních i standardních učebnic, pracovních sešitů pro žáky, příruček učitele a dalších doplňkových materiálů pro výuku na 1. stupni založenou na tzv. Hejného metodě je dosud nejrozsáhlejší praktickou realizací této metody u nás. Tištěné učebnice jsou doplněny i o elektronickou podobu ve formátu interaktivních učebnic Flexibooks i o další pro děti atraktivní a názorné pomůcky, jako jsou barevné kostky, geodeska apod.

Samotné učebnice nebyly pověstným bleskem z čistého nebe. Jejich vydávání bylo provázeno množstvím seminářů a letních škol (šlo řádově o stovky vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnily tisíce učitelů).

Spolu se svým rozšířením se tzv. Hejného metoda stala i nejvíce medializovaným přístupem k výuce, a to nejen mezi učitelskou veřejností, ale i mezi rodiči. Právě vysvětlování a vyvracení mýtů je podle nás jedním z nejdůležitějších úkolů nakladatelství vydávajícího učebnice pro základní školy. Do vývoje učebnic, do mediální propagace tohoto způsobu výuky a do vzdělávání učitelů proto naše nakladatelství investovalo mezi lety 2005 a 2014 přes 35 miliónů korun. Ve výsledku šlo pravděpodobně o největší soukromou investici do inovace základního vzdělávání po roce 1989.

Počáteční názory učitelů i rodičů byly totiž kontroverzní a jen díky trpělivé práci desítek lidí – autorů, pilotujících učitelů, odborných konzultantů a dalších pracovníků nakladatelství – přešla diskuze po několika letech do současné konstruktivní polohy. Velký zlom v názoru učitelské veřejnosti na tzv. Hejného metodu přišel zejména ve chvíli, kdy první žáci absolvovali celý 1. stupeň a bylo možné srovnávat jejich výsledky se žáky, kteří se vzdělávali v tradičním prostředí.