Reakce na kritiku tzv. Hejného metody

V poslední době se objevily v médiích kritické články a reportáže, které se týkaly výuky matematiky pomocí tzv. Hejného metody. Rádi bychom Vás informovali o pohledu z naší strany, tj. z pohledu nakladatelství, které před deseti lety jako první uvedlo na trh prvostupňové učebnice k tomuto způsobu výuky.

Tzv. Hejného metodou je vyučována matematika na I. stupni již na přibližně pětině základních škol. Přesto tento způsob výuky čelí v poslední době zvýšené kritice, která mimo jiné tvrdí, že vede k obecně nižší kvalitě výuky matematiky nebo že je vhodný pouze pro vybrané skupiny žáků. Výsledky žáků, kteří absolvovali srovnávací testy společnosti Kalibro Projekt s.r.o. v pátých třídách, však ukazují zcela něco jiného:

Kritika výuky matematiky tzv. Hejného metodou je neoprávněná, žáci vzdělávaní tzv. Hejného metodou dosahují v testech spíše lepších výsledků než jejich vrstevníci, resp. v žádném případě v matematice (a ani v jiných předmětech) nezaostávají.

Ředitelky a ředitelé škol obdrželi vyjádření našeho nakladatelství k nastalé situaci, spolu s bližšími informacemi o proběhlém testování Kalibro. Chcete se také dozvědět více?

Přečtěte si celé vyjádření Nakladatelství Fraus ke kritice tzv. Hejného metody

Stáhněte si grafy znázorňující výsledky žáků ve srovnávacích testech Kalibro