Novinka pro školní rok 2019/2020

Nová řada tištěných hybridních vzdělávacích materiálů přináší přímé propojení výuky ve škole s online procvičováním na portálu Škola s nadhledem. Jednotlivá cvičení podporují individuální rozvoj dětí, motivují děti prostřednictvím sebehodnocení a okamžité zpětné vazby a přináší bezpečný obsah. To vše zcela zdarma a online.

Hybridní pracovní učebnice pro 1. ročník
Dvoudílná pracovní učebnice pro 1. ročník podporuje konstruktivistické
pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody.
Díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
KOUPIT 1. díl
KOUPIT 2. díl

Hybridní pracovní učebnice pro 2. ročník
Dvoudílná pracovní učebnice pro 2. ročník podporuje konstruktivistické
pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody.
Díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje
tištěný obsah s online procvičováním zdarma.
KOUPIT 1. díl
KOUPIT 2. díl