Původní řada učebnic

Původní řada učebních materiálů pro konstruktivistické pojetí výuky matematiky dle tzv. Hejného metody vychází v Nakladatelství Fraus od roku 2007. Je to první učebnice na českém trhu podporující tuto metodu. Tyto učební materiály nabízí podporu pro vzdělávání na 1. stupni ZŠ. Odpovídají požadavkům RVP ZV a mají platnou schvalovací doložku MŠMT.

Matematika 1

Dvoudílná pracovní učebnice

Matematika 1/2 pro ZŠ 

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. Přinášejí některé netradiční pohledy nejen na matematiku, ale i na vyučovací cíle vůbec.
V učebnici naleznete vždy v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením. Pro učebnice jsou charakteristická určitá prostředí, se kterými se budete setkávat i ve vyšších ročnících a která budou postupně nabývat na náročnosti (např. krokování, schody, hadi, pavučiny, ...).

Interaktivní učebnice Matematika 1

Příručka učitele

 

Matematika 2

Třídílná pracovní učebnice

Matematika 2/1. díl učebnice

V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením. Součástí pracovní učebnice 2/1 je kapsa s přílohami. Kapsa obsahuje čtvercovou síť o straně 3 cm, čtvercovou síť o straně 1,5 cm, pracovní destičky s kolíčky (geoboardy), vylamovací geometrické tvary, vylamovací hrací peníze – groše, tabulku na zápis měření, vylamovací tvary – parketáž, číslice do 100, měřítko.

Interaktivní učebnice Matematika 2

Příručka učitele

 

Matematika 3

Učebnice

Matematika 3 učebnice

Pro 3. ročník byla zvolena jedna učebnice a doplněna o 2 pracovní sešity. V učebnici naleznete stejně jako u předchozích ročníků v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

Zareagovali jsme na připomínky z řad učitelů a ve 3. ročníku zařadili o trochu méně učiva než v ročníku předchozím. Učitelé na pilotujících školách stihli probrat veškeré učivo a ještě jim zbýval čas na další matematické aktivity.

Dvoudílný pracovní sešit

Matematika 3/ 1.díl pracovní sešit 

Od 3. ročníku jsou pracovní sešity oddělené od učebnice. Do 1. dílu je vložen přehled učiva, který dětem vysvětluje jednotlivá prostředí a objasňuje návaznost na 1. ročník – princip řešení zůstává stejný, ale učivo nabývá na náročnosti.

Interaktivní učebnice Matematika 3

Příručka učitele

 

Matematika 4

Učebnice

Matematika 4 učebnice

Stejně jako ve 3. ročníku se sada skládá z učebnice, 2 pracovních sešitů a příručky učitele. Novinkou jsou barevné rámečky, které nahrazují dolní lištu. Zelený rámeček obsahuje vysvětlující text, červený mezipředmětové vztahy a modrý další aktivity.

Dvoudílný pracovní sešit

Matematika 4, 1.díl pracovní sešit 

V 1. díle je vložen přehled učiva, který vysvětluje dětem jednotlivá prostředí a objasňuje návaznost na 1. ročník – princip řešení zůstává stejný, ale učivo nabývá na náročnosti.

Interaktivní učebnice Matematika 4

Příručka učitele

 

Matematika 5

Učebnice

Matematika 5 učebnice

Také v posledním ročníku 1. stupně se sada skládá z učebnice, 2 pracovních sešitů a příručky učitele. Kromě vysvětlení látky a procvičování učiva obsahuje učebnice také barevné rámečky – zelený rámeček s vysvětlujícími texty, červený s mezipředmětovými vztahy a modrý s dalšími aktivitami. V závěru učebnice je zařazeno opakování.

Dvoudílný pracovní sešit

Matematika 5, 1.díl pracovní sešit 

V 1. díle je vložen přehled učiva, který vysvětluje dětem jednotlivá prostředí a objasňuje návaznost na 1. ročník – princip řešení je stejný, ale učivo nabývá na náročnosti.

Interaktivní učebnice Matematika 5

Příručka učitele