Nová generace učebnic

Druhé, přepracované vydání učebnic vychází z koncepce původní řady a zohledňuje připomínky učitelů z praxe. Výrazně se liší novou, přehlednou grafikou i strukturou učebnice. Materiály nové generace jsou zpracovány podle RVP ZV a v době svého vydání mají platnou schvalovací doložku MŠMT.

 

PRO 1. ROČNÍK: 1. díl pracovní učebnice 2. díl pracovní učebnice příručka učitele pracovní karty 1

PRO 2. ROČNÍK: 1. díl pracovní učebnice 2. díl pracovní učebnice příručka učitele

                             Příručku učitele a pracovní karty pro 2. ročník připravujeme.

 

Proč zvolit právě tuto řadu?

  • tematické propojení tištěného obsahu s online procvičováním zdarma
  • podporuje konstruktivistický přístup k učení
  • nabízí různorodé, nově strukturované úlohy, které jsou přiměřené dětským zkušenostem
  • úlohy jsou založené na objevování, čímž podporují vztah dětí k matematice
  • instrukce jsou dětem zadávány jako výzvy, respektují autonomii dětí
  • nově jsou zařazeny rozšiřující a náročné úlohy – tzv. oříšky


Soubor pro 1. ročník obsahuje:

2 pracovní učebnice, pracovní karty, příručku učitele, interaktivní učebnici, pracovní listy na vzdělávacím portálu FRED a online procvičování zdarma na portálu Škola s nadhledem

Soubor pro 2. ročník obsahuje:

2 pracovní učebnice, pracovní karty, příručku učitele a interaktivní učebnici, pracovní listy na vzdělávacím portálu FRED a online procvičování zdarma na portálu Škola s nadhledem

Kdy budou nové generace k dispozici?

Chcete se ve vaší škole s novými učebnicemi seznámit blíže?

  • Vyžádejte si zápůjčku učebnic zdarma. Více informací na www.fraus.cz/zapujcka.
  • Oslovte odborného konzultanta, který vám učebnice rád osobně představí. Kontakty na jednotlivé konzultanty naleznete na www.fraus.cz/konzultanti.
  • Přijďte se podívat na některou z konferencí nebo si vyberte z nabídky seminářů na www.seminare.fraus.cz.