Nová generace učebnic

Druhé, přepracované vydání učebnic vychází z koncepce původní řady a zohledňuje připomínky učitelů z praxe. Výrazně se liší novou, přehlednou grafikou i strukturou učebnice. Materiály nové generace jsou zpracovány podle RVP ZV a v době svého vydání mají platnou schvalovací doložku MŠMT.

Více k 1. dílu Více k 2. dílu Více k příručce

Proč zvolit právě tuto řadu?

  • podporuje konstruktivistický přístup k učení
  • nabízí různorodé, nově strukturované úlohy, které jsou přiměřené dětským zkušenostem
  • úlohy jsou založené na objevování, čímž podporují vztah dětí k matematice
  • geometrie se prolíná s aritmetickou částí
  • instrukce jsou dětem zadávány jako výzvy, respektují autonomii dětí
  • nově jsou zařazeny rozšiřující a náročné úlohy – tzv. oříšky


Soubor pro 1. ročník obsahuje:

2 pracovní učebnice, příručku učitele a interaktivní učebnice*

Chcete se ve vaší škole s novými učebnicemi seznámit blíže?

  • Vyžádejte si zápůjčku učebnic zdarma. Více informací na www.fraus.cz/zapujcka.
  • Kontaktujte odborného konzultanta, který školám i vám učebnice rád osobně představí. Kontakty na jednotlivé konzultanty naleznete na www.fraus.cz/konzultanti.
  • Přijďte se podívat na některou z konferencí nebo si vyberte z nabídky seminářů na www.seminare.fraus.cz.

 * interaktivní učebnice budou k dispozici na školní rok 2018/2019