Doložky MŠMT

Všechny učebnice i všechny pracovní sešity vydané v Nakladatelství Fraus, s.r.o., tedy i všechna vydání našich učebnic matematiky pro tzv. Hejného metodu mají uděleny schvalovací doložky MŠMT, takže na ně školy mohou využít státní finanční prostředky z kapitoly Ostatní neinvestiční výdaje. Zároveň tyto doložky znamenají, že jsou učebnice v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a vyhovují i dalším kritériím stanoveným MŠMT pro použití učebnic.

 

Přehled doložek

TITUL

ČÍSLO JEDNACÍ

URČENO PRO

DATUM PŘIDĚLENÍ

Matematika pro 1. ročník, 1. a 2. díl (nová generace)

30 934/2017

2. března 2018

Matematika pro 1. ročník, 1. a 2. díl

2154/2019

5. dubna 2019

Matematika pro 2. ročník, 1. a 2. díl (nová generace)

37433/2018

17. dubna 2019

Matematika pro 2. ročník, 1. – 3. díl

9026/2014

7. května 2014

Matematika pro 3. ročník

6238/2015

19. května 2015

Matematika pro 4. ročník

9232/2016

23. března 2016

Matematika pro 5. ročník

3585/2017

13. března 2017